CreateUnoService funkcija

Pateikiama „Uno“ paslauga naudojant „ProcessServiceManager“.

Sintaksė:

oService = CreateUnoService( Uno paslaugos vardas )

Norėdami rasti galimų paslaugų sąrašą, žiūrėkite: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Pavyzdys:

Kviečiama „Calc“ funkcija, esanti „Basic“:


  REM žemiau pateiktas kodas neveikia papildomų funkcijų, kurių kvietimo procedūra yra kitokia.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM visada naudoja funcijos vardą anglų kalba
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Pavyzdys:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Šis kodas naudoja paslaugą failų dialogo langui atverti:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Pasirinkite failą")
  Print "failas pasirinktas: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Paremkite mus!