GetSystemTicks funkcija

Grąžina sisteminių žymėjimų, kuriuos pateikia operacinė sistema, skaičių. Šią funkciją galite naudoti tam tikriems procesams optimizuoti.

Sintaksė:


GetSystemTicks()

Grąžinama reikšmė:

Long

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pauzė truko"
End Sub

Paremkite mus!