WaitUntil sakinys

Pertraukia programos vykdymą iki nurodyto laiko.

Sintaksė:

WaitUntil laikas

Parametrai:

Time: Datos ir laiko reiškinys, kuriame yra data ir laikas, kurį reikia palaukti, kol bus vykdoma programa.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


    REM Laukti iki 6:00 PM tada kreiptis į „MyMacro“.
    REM If po 6:00 PM, išeiti.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Paremkite mus!