Wait sakinys

Pertraukia programos vykdymą tokiam laikui, kurį nurodėte milisekundėmis.

Sintaksė:

Laukti (millisek)

Parametrai:

milisek .: Skaitinis reiškinys, kuriame nurodomas laikas (milisekundėmis), kurį reikia palaukti, kol bus vykdoma programa.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pauzė truko"
End Sub

Paremkite mus!