Kitos komandos

Tai yra funkcijų ir sakinių, kurie nėra įtraukti į kitas kategorijas, sąrašas.

Beep sakinys

Leidžia toną per kompiuterio garsiakalbį. Tonas priklauso nuo sistemos ir jūs negalite keisti jo garsumo ar aukščio.

Shell funkcija

Paleidžia kitą programą ir, jei reikia, apibrėžia atitinkamą lango stilių.

Wait sakinys

Pertraukia programos vykdymą tokiam laikui, kurį nurodėte milisekundėmis.

WaitUntil sakinys

Pertraukia programos vykdymą iki nurodyto laiko.

GetSystemTicks funkcija

Grąžina sisteminių žymėjimų, kuriuos pateikia operacinė sistema, skaičių. Šią funkciją galite naudoti tam tikriems procesams optimizuoti.

GetPathSeparator funkcija

Pateikia nuo operacinės sistemos priklausantį katalogų skirtuką, naudojamą failų keliams nurodyti.

Environ funkcija

Grąžina aplinkos kintamojo reikšmę kaip eilutę. Aplinkos kintamieji priklauso nuo jūsų turimos operacinės sistemos tipo.

GetSolarVersion funkcija

Grąžina dabartinės versijos „LibreOffice“ vidinį numerį.

GetGuiType funkcija

Pateikia skaitinę reikšmę grafinei vartotojo sąsajai specifikuoti.

TwipsPerPixelX funkcija

Grąžina twip, nurodančių pikselio plotį, skaičių.

TwipsPerPixelY funkcija

Grąžina twips, nurodančių pikselio aukštį, skaičių.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Paremkite mus!