InStrRev funkcija [VBA]

Grąžina eilutės poziciją kitoje eilutėje, pradedant nuo dešinės eilutės pusės.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Funkcija „Instr“ grąžina poziciją, kurioje buvo rasta atitiktis, pradedant iš dešinės. Jei eilutė nerasta, funkcija grąžina 0.

Sintaksė:


InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Grąžinimo reikšmė:

Ilgas

Parametrai:

Tekstas1: Bet koks eilutės reiškinys, kurį norite surasti.

Tekstas2: Bet koks eilutės reiškinys, kurį norite surasti.

Pradžia: Pasirenkamas skaitinis reiškinys, žymintis poziciją iš kairės eilutėje, kurioje pradedama ieškoti nurodytos poeilutės. Jei praleisite šį parametrą, paieška prasideda nuo paskutiniojo eilutės simbolio. Didžiausia leistina reikšmė yra 65535.

Compare: Pasirinktinas skaitinis reiškinys, apibrėžiantis lyginimo tipą. Šio parametro reikšmė gali būti

1: Numatytoji reikšmė 1 nurodo teksto palyginimą, kuriame neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

0: Reikšmė 0 nurodo dvejetainį palyginimą, kuriame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Jei norite išvengti vykdymo klaidos, nenustatykite parametro „Compare“, jei praleistas pirmasis reikšmės parametras.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "Knyga yra ant stalo"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' grąžina 1, paieška neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' grąžina 0, paieška skiria didžiąsias ir mažąsias raides
 Print iPos
End Sub

Paremkite mus!