InStrRev funkcija [VBA]

Grąžina eilutės poziciją kitoje eilutėje, pradedant nuo dešinės eilutės pusės.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Funkcija „Instr“ grąžina poziciją, kurioje buvo rasta atitiktis, pradedant iš dešinės. Jei eilutė nerasta, funkcija grąžina 0.

Sintaksė:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

StringCheck: The string expression that you want to search.

StringMatch: The string expression that you want to search for.

Pradžia: Pasirenkamas skaitinis reiškinys, žymintis poziciją iš kairės eilutėje, kurioje pradedama ieškoti nurodytos poeilutės. Jei praleisite šį parametrą, paieška prasideda nuo paskutiniojo eilutės simbolio. Didžiausia leistina reikšmė yra 65535.

Compare: Pasirinktinas skaitinis reiškinys, apibrėžiantis lyginimo tipą. Šio parametro reikšmė gali būti

1: Numatytoji reikšmė 1 nurodo teksto palyginimą, kuriame neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

0: Reikšmė 0 nurodo dvejetainį palyginimą, kuriame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first return parameter is omitted.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Paremkite mus!