InStr funkcija

Grąžina eilutės poziciją kitoje eilutėje.

Funkcija „Instr“ grąžina poziciją, kurioje buvo rasta atitiktis. Jei eilutė nerasta, funkcija grąžina 0.

Sintaksė:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Grąžinama reikšmė:

Integer

Parametrai:

Pradžia: Skaitinis reiškinys, žymintis eilutės poziciją, kurioje prasideda nurodytos poeilutės paieška. Jei praleisite šį parametrą, paieška prasideda nuo pirmojo eilutės simbolio. Mažiausia leistina reikšmė yra 1. Didžiausia leistina reikšmė yra 2 147 483 648.

Tekstas1: Eilutės reiškinys, kurį norite surasti.

Tekstas2: Eilutės reiškinys, kurį norite surasti.

Palyginti: Pasirenkamas skaitinis reiškinys, apibrėžiantis palyginimo tipą. Šio parametro reikšmė gali būti 0 arba 1. Numatytoji reikšmė 1 nurodo teksto palyginimą, kuriame didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos. 0 reikšmė nurodo dvejetainį palyginimą, kuriame didžiosios ir mažosios raidės skiriamos.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Paremkite mus!