RSet sakinys

Dešinioji eilutės lygiuotė naudojant eilutės kintamąjį arba kopijuojamas vartotojo apibrėžta kintamojo tipas į kitą.

Sintaksė:


RSet tekstas eilute = Tekstas arba RSet kintamasis1 = kintamasis2

Parametrai:

Tekstas: Bet kuris kintamasis.

Tekstas: Eilutė, kurią norite lygiuoti dešiniau eilutės kintamojo.

Kintamasis1: Vartotojo apibrėžtas kintamasis, kuris siekiama nukopijuoti kintamąjį.

Kintamasis2: Vartotojo apibrėžtas kintamasis, kurį norite nukopijuoti į kitą kintamąjį.

Jei eilutė yra trumpesnė už eilutės kintamąjį, tai RSet eilutę lygiuoja į dešinę nuo eilutės kontamojo. Visi likę simboliai eilutės kintamajame pakeičiami tarpais. Jei eilutė yra ilgesnė nei eilutės kintamasis, simboliai, viršijantys kintamojo ilgį, yra sutrumpinami, o tik likę simboliai yra lygiuojami taikant eilutės kintamąjį.

Taip pat galite naudoti RSet sakinys, kad priskirtumėte vieno vartotojo apibrėžto tipo kintamuosius kitų vartotojų apibrėžtiems kintamiesiems .

Šis pavyzdys naudoja RSet ir LSet sakinius tam, kad modifikuotų eilutės kairinį ir dešininį lygiavimą.

Pavyzdys:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Right-align "SBX" 40-ies ženklų eilutėje
  ' Pakeiskite žvaigždutes tarpais
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Left-align "SBX" 40-ies ženklų eilutėje
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Paremkite mus!