Mid funkcija, Mid sakinys

Grąžina nurodytą eilutės reiškinio dalį (Mid funkcija) arba eilutės reiškinio dalį pakeičia kita eilute (Mid sakinys).

Sintaksė:


Mid (tekstas eilute, ilgasis [, ilgojo ilgis]) or Mid (tekstas eilute, ilgasis , ilgojo ilgis, tekstas eilute)

Grąžinimo reikšmė:

String (tik funkcijoms)

Parametrai:

Tekstas: Bet koks eilutės reiškinys, kurį norite modifikuoti.

Pradžia: Skaitinis reiškinys, nurodantis simbolio poziciją eilutėje, kur prasideda eilutės dalis, kurią norite pakeisti arba grąžinti. Mažiausia leistina reikšmė yra 1. Didžiausia leistina reikšmė yra 2 147 483 648.

Ilgis: Skaitinis reiškinys, kuris pateikia simbolių, kuriuos norite pakeisti arba grąžinti, skaičių. Didžiausia leistina reikšmė yra 2 147 483 648.

Jei parametro Mid funkcijos parametras praleistas, visi eilutės reiškinio simboliai nuo eilutės pradžios iki pabaigos grąžinami.

Jei parametro ilgis Mid sakinyje yra mažesnis nei norimo pakeisti teksto ilgis, tekstas sumažinamas iki nurodyto ilgio.

Tekstas: Eilutė, pakeičianti eilutės reiškinį (Mid sakinys).

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Įveskite datą tarptautiniu formatu 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Paremkite mus!