LTrim funkcija

Pašalina visus priekinius tarpus eilutės reiškinio pradžioje.

Sintaksė:


LTrim (tekstas eilute)

Grąžinimo reikšmė:

String

Parametrai:

tekstas: Bet kuris eilutės reiškinys.

Naudokite šią funkciją, norėdami pašalinti tarpus eilutės reiškinio pradžioje.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Paremkite mus!