Left funkcija

Grąžina kairiausių simbolių, kuriuos nurodote eilutės reiškinyje, skaičių.

Sintaksė:


Left (string As String, length As Long) As String

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

string: Any string expression that you want to return the leftmost characters from.

length: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Šis pavyzdys konvertuoja datą YYYY.MM.DD į MM/DD/ YYYY formatą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox ("Įveskite datą tarptautiniu formatu 'YYYY-MM-DD')
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Paremkite mus!