Left funkcija

Grąžina kairiausių simbolių, kuriuos nurodote eilutės reiškinyje, skaičių.

Sintaksė:


Left (tekstas eilute, n ilgasis)

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Tekstas: Bet kuris eilutės reiškinys, iš kurio norite grąžinti kairiausius simbolius.

n: Skaitinis reiškinys, nurodantis norimų grąžinti simbolių skaičių. Jei n = 0, tai grąžinama nulio ilgio eilutė. Didžiausia leistina reikšmė yra 2 147 483 648.

Šis pavyzdys konvertuoja datą YYYY.MM.DD į MM/DD/ YYYY formatą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox ("Įveskite datą tarptautiniu formatu 'YYYY-MM-DD')
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Paremkite mus!