Format funkcija

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Sintaksė:


Format(expression [, format As String]) As String

Parametrai:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Grąžinimo reikšmė:

Text string.

Formatuojami kodai

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Dešimtainis vietos rezervavimo ženklas nustato skaičių po kablelio dešimtainio skyriklio kairėje ir dešinėje.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Jei laipsnio rodiklis yra neigiamas, tiesiai prieš rodiklį su E-, E+, e-, e+ rodomas minuso ženklas. Jei rodiklis yra teigiamas, pliuso ženklas rodomas tik prieš rodiklius su E+ arba e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Taško kaip tūkstantčių ir dešimčių skyriklio naudojimas priklauso nuo regiono nuostatų. Kai įvesite skaičių tiesiai į „Basic“ pirminį užrašą, visada naudokite tašką kaip dešimtainį skyriklį. Faktinis simbolis, rodomas kaip dešimtainis skyriklis, priklauso nuo skaičiaus užrašo jūsų sistemos nuostatose.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Norėdami rodyti kitus nei čia išvardytus simbolius, prieš jį turite pažymėti įstrižą kairinį brūkšnį (\) arba pridėti kabutėse (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Simboliai, prieš kuriuos formato užraše turi būti parašytas kairinis įstrižasis brūkšnys, kad būtų rodomi kaip raidiniai simboliai, yra datos ir laiko formato simboliai (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w , y, /, :), skaitmeninio formato simboliai (#, 0,%, E, e, kablelis, taškas) ir eilutės formatavimo simboliai (@, &, <,>,!).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Jei naudojate iš anksto nustatytus formatus, formato pavadinimas turi būti pateikiamas kabutėse.

Iš anksto nustatytas formatas

Bendras skaičius: Skaičiai rodomi taip, kaip įvedami.

Valiuta: Prieš skaičių įterpia dolerio ženklą ir skliaustuose pateikia neigiamus skaičius.

Fiksuota: Prieš dešimtainį skyriklį rodo bent vieną skaitmenį.

Standartinis: Skaičiai rodomi naudojant tūkstančių skyriklį.

Procentas: Padaugina skaičių iš 100 ir prie skaičiaus prideda procento ženklą.

Eksponentinis: Rodomi skaičiai eksponentiniu formatu (pavyzdžiui, 1,00E + 03 už 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Galite nustatyti lokalę formatavimo numerių, datų ir valiutų kontrolei naudodami „LibreOffice Basic“ → Kalbos nuostatos → Kalbos. „Basic“ formatų koduose trupmenų kablelis (,) visada yra vietaženklis, lokalėje apibrėžiamas kaip trupmenų skirtukas ir bus keičiamas atitinkamu rašmeniu.

Tas pats pritaikoma ir lokalės nuostatoms datai, laikui ir valiutos formatams. „Basic“ formato kodas bus rodomas priklausomai nuo lokalės nuostatų.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' kai įvedate skaičius į „Basic“ pirminį užrašą, visada dešimtainiui skyrikliui naudokite tašką, .
    ' rodo, pavyzdžiui, 6,328.20 anglų lokalėje, o 6.328,20 vokiečių lokalėje.
End Sub

Paremkite mus!