Eilučių turinio taisymas

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format funkcija

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase funkcija

Konvertuoja visas eilutės didžiąsias raides į mažąsias.

Left funkcija

Grąžina kairiausių simbolių, kuriuos nurodote eilutės reiškinyje, skaičių.

LSet sakinys

Išlygina eilutę kairėje pradedant nuo eilutės kintamojo arba nukopijuoja vartotojo apibrėžto tipo kintamąjį į kitą kito vartotojo nustatyto tipo kintamąjį.

LTrim funkcija

Pašalina visus priekinius tarpus eilutės reiškinio pradžioje.

Mid funkcija, Mid sakinys

Grąžina nurodytą eilutės reiškinio dalį (Mid funkcija) arba eilutės reiškinio dalį pakeičia kita eilute (Mid sakinys).

Keitimo funkcija

Pakeičia kai kurias eilutes kitomis.

Right funkcija

Grąžina dešiniuosius „n“ simbolius iš eilutės reiškinio.

RSet sakinys

Dešinioji eilutės lygiuotė naudojant eilutės kintamąjį arba kopijuojamas vartotojo apibrėžta kintamojo tipas į kitą.

RTrim funkcija

Ištrina tarpus eilutės reiškinio pabaigoje.

Trim funkcija

Iš eilutės reiškinio pašalinami tarpai, esantys priekyje ir gale.

UCase funkcija

Konvertuoja mažąsias raides eilutėje į didžiąsias.

Split funkcija

Grąžina poeilučių masyvą iš eilutės reiškinio.

Join funkcija

Grąžina eilutę iš poeilučių, esančių eilučių masyve .

ConvertToURL funkcija

Konvertuoja sistemos failo vardą į failo URL.

ConvertFromURL funcija

Konvertuoja failo URL į sistemos failo vardą.

Paremkite mus!