String Function

Sukuria eilutę pagal nurodytą simbolį arba pirmąjį eilutės reiškinio simbolį, kuris perduodamas funkcijai.

Sintaksė:


String (n As Long, {reiškinys sveikuoju skaičiumi | simbolis eilute})

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

n: Skaitmeninis reiškinys, nurodantis grąžinamų simbolių skaičių eilutėje. Didžiausia leistina n reikšmė yra 2 147 483 648.

Reiškinys: Skaitinis reiškinys, apibrėžiantis simbolio ASCII kodą.

Simbolis: Bet kuris atskiras simbolis, naudojamas kuriant grąžinamą eilutę, arba bet kuri eilutė, iš kurios bus naudojamas tik pirmasis simbolis.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Paremkite mus!