Tarpo ir Spc funkcijos

Pateikia eilutę, kurią sudaro nurodytas tarpų kiekis.

note

„Spc“ funkcija veikia taip pat, kaip ir tarpo funkcija.


Sintaksė:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

n: Skaitinis reiškinys, apibrėžiantis tarpų skaičių eilutėje. Didžiausia leistina n reikšmė yra 2 147 483 648.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Informacija:"
End Sub

Paremkite mus!