ChrW Function [VBA]

Grąžina unikodo simbolį, kuris atitinka nurodytą simbolio kodą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


ChrW(charcode As Integer) As String

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

charcode: Numeric expression that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0 to 65535] returns error code 6.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

6 Perpildymas

Pavyzdys:


Sub ExampleChrW
    ' Šiame pavyzdyje į eilutę įterpiamos graikiškos raidės alfa ir omega.
    MsgBox "From " + ChrW(913) + " to " + ChrW(937)
    ' Spausdinimo rezultatas dialogo lange rodomas taip: nuo Α iki Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" lowercase T letter
End Sub

Paremkite mus!