ChrW Function [VBA]

Grąžina unikodo simbolį, kuris atitinka nurodytą simbolio kodą.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


ChrW(Expression As Integer) As String

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Reiškinys: Skaitmeniniai kintamieji, vaizduojantys galiojančią 16 bitų unikodo reikšmę (0-65535). (Jei norite palaikyti reiškinius su nominaliai neigiamu argumentu, pvz., ChrW(&H8000), suderinamu atgaliniu būdu, intervalo nuo -32768 iki −1 esančios reikšmės yra viduje susietos su intervalu nuo 32768 iki 65535.) Tuščia reikšmė pateikia klaidos kodą 5. Reikšmė, esanti už intervalo ribų [0,65535], pateikia klaidos kodą 6.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

6 Perpildymas

Pavyzdys:


Sub ExampleChrW
 ' Šiame pavyzdyje į eilutę įterpiamos graikiškos raidės alfa ir omega.
 MsgBox "Nuo "+ ChrW(913)+" iki " + ChrW(937)
 ' Spausdinimo rezultatas dialogo lange rodomas taip: nuo Α iki Ω
End Sub

Paremkite mus!