AscW funkcija [VBA]

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje unikodo reikšmę.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


AscW (Text As String)

Grąžinimo reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Tekstas: Bet kuris tinkamas eilutės reikškinys. Aktualus yra tik pirmasis eilutės simbolis.

Norėdami pakeisti raktus unikodo reikšmėmis, naudokite „AscW“ funkciją. Jei „AscW“ funkcija aptinka tuščią eilutę, tai „% PRODUCTNAME Basic“ praneša apie vykdymo klaidą. Grąžinamos reikšmės yra nuo 0 iki 65535.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' grąžina 65
 Print AscW("Ω") ' grąžina 937
 Print AscW("Αθήνα") ' grąžina 913, kadangi tik pirmasis simbolis (Alfa) yra aktualus
End Sub

Paremkite mus!