AscW Function [VBA]

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje unikodo reikšmę.

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


Sintaksė:


AscW (string) As Long

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Norėdami pakeisti raktus unikodo reikšmėmis, naudokite „AscW“ funkciją. Jei „AscW“ funkcija aptinka tuščią eilutę, tai „LibreOffice Basic“ praneša apie vykdymo klaidą. Grąžinamos reikšmės yra nuo 0 iki 65535.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' grąžina 65
 Print AscW(string:="Ω") ' returns 937
 Print AscW("Αθήνα") ' grąžina 913, kadangi tik pirmasis simbolis (Alfa) yra aktualus
End Sub

Paremkite mus!