Val funkcija

Konvertuoja eilutę į skaitinį reiškinį.

Sintaksė:


Val (tekstas eilute)

Grąžinama reikšmė:

Dvigubas

Parametrai:

Tekstas: Eilutė, kuri vaizduoja skaičių.

Naudodami funkciją „Val“, galite paversti eilutę, kuri vaizduoja skaičius, skaitiniu reiškiniu. Tai yra atvirkštinė funkcijos St funkcija. Jei tik dalyje eilutės yra skaičiai, konvertuojami tik pirmieji atitinkami eilutės simboliai. Jei eilutėje nėra jokių skaičių, funkcija Val grąžina vertę 0.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Paremkite mus!