Asc Function (BASIC)

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje ASCII (Amerikos standartinis informacijos mainų kodas) reikšmę.

Sintaksė:


Asc(string) As Long

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Norėdami pakeisti raktus reikšmėmis, naudokite funkciją „Asc“. Jei funkcija „Asc“ aptinka tuščią eilutę, tai „LibreOffice Basic“ praneša apie vykdymo laiko klaidą. Be 7 bitų ASCII simbolių (kodai 0–127), ASCII funkcija taip pat gali aptikti nespausdinamus raktų kodus ASCII kode. Ši funkcija taip pat gali valdyti 16 bitų unikodo simbolius.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' grąžina 65
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") ' grąžina 76, nes atsižvelgiama tik į pirmąjį simbolį
End Sub

Paremkite mus!