ASCII/ANSI konvertavimas eilutėse

Šios funkcijos konvertuoja eilutes į ir iš ASCII arba ANSI kodo.

Asc funkcija

Grąžina pirmojo simbolio eilutės reiškinyje ASCII (Amerikos standartinis informacijos mainų kodas) reikšmę.

Chr funkcija

Grąžina simbolį, kuris atitinka nurodytą simbolio kodą.

Str funkcija

Skaitmeninį reiškinį paverčia eilute.

Val funkcija

Konvertuoja eilutę į skaitinį reiškinį.

CByte funkcija

Konvertuoja eilutę arba skaitinį reiškinį į tipą „Byte“.

Paremkite mus!