Palyginimo operacijos

Palyginimo operacijos palygina du reiškinius. Rezultatas grąžinamas loginiu reiškiniu, kuris apibrėžia, ar palyginimas yra „True“ (-1), ar „False“ (0).

Sintaksė:


Rezultatas = Reiškinys1 { = | < | > | <= | >= } Reiškinys2

Parametrai:

Rezultatas: Loginis reiškinys, nurodantis palyginimo rezultatą (True arba False)

Reiškinys1, Reiškinys2: Bet kurios skaitinės reikšmės arba eilutės, kuriuos norite palyginti.

Palyginimo operacijos

= : lygu

< : mažiau

> : daugiau

<= : mažiau arba lygu

>= : daugiau arba lygu

<> : nelygu

Pavyzdys:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Šakninis katalogas failui įvesti ir išvesti
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Paremkite mus!