Palyginimo operacijos

Galimos palyginimo operacijos aprašytos čia.

Palyginimo operacijos

Palyginimo operacijos palygina du reiškinius. Rezultatas grąžinamas loginiu reiškiniu, kuris apibrėžia, ar palyginimas yra „True“ (-1), ar „False“ (0).

Paremkite mus!