Erase sakinys

Ištrina fiksuoto dydžio masyvų elementų turinį ir išlaisvina atmintį, kurią naudoja kintamo dydžio masyvai.

Sintaksė:

Erase sintaksė


 Ištrinti array1 [, array2 [,...]]

Parametrai:

masyvų sąrašas - Kableliais atskirtas ištrintinų masyvų sąrašas.

Pavyzdys:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Ištrinti a, c(Ubound(c)) ' b ir c(0) nekeičiami
   Ištrinti b, c(0) ' viskas išvaloma
 End Sub

Dim arba ReDim sakiniai

Array arba DimArray funkcijos

Lbound ir Ubound funkcijos

Paremkite mus!