IsUnoStruct funkcija

Grąžina „True“, jei nurodytas objektas yra „Uno“ struktūros.

Sintaksė:

IsUnoStruct( Uno tipas )

Grąžinimo reikšmė:

Boolean

Parametrai:

Uno tipas : UnoObject

Pavyzdys:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Iš karto paslauga
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' rodo False, nes oSimpleFileAccess yra NO struct
' Iš karto sukurti savybės struct
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' rodo True nes aProperty yra struktūra
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' rodo False nes 42 yra NO struct
End Sub

Paremkite mus!