FindObject funkcija

Įgalina objektą vykdymo metu adresuoti kaip eilutės parametrą naudojant objekto vardą.

Pavyzdžiui, ši komanda:


MyObj.Prop1.Command = 5

atitinka komandų bloką:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Tai leidžia dinamiškai kurti vardus vykdymo metu. Pavyzdžiui:

„TextEdit1“ iki „TextEdit5“ cikle sukuria penkis kontroliniai vardus.

Dar žr.: FindPropertyObject

Sintaksė:


FindObject( ObjName As String )

Parametrai:

ObjName: Eilutė, nurodanti objekto, į kurį norite kreiptis vykdymo metu, vardą.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

12 kintamasis nėra apibrėžtas

Paremkite mus!