Set Statement

Nustato objekto rodyklę kintamajam.

Sintaksė:

Set sakinio diagrama


  [Set] kintamasis = [New] objektas

Parametrai:

kintamasis: kintamasis arba savybė, kurie reikalauja nuorodos į objektą.

reiškinys: Apskaičiuojamas tokių terminų derinys kaip formulė ar objekto ypatybė ar metodas.

objektas: Objektas, į kurį rodo nuoroda.

Nothing – Priskirti Nothing priskiriamas kintamajam norint pašalinti ankstesnį priskyrimą.

note

Set raktinis žodis yra neprivalomas. Nothing yra numatytoji objektų reikšmė.


Pavyzdys:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New sukuria UNO objektą arba class module objektą prieš priskiriant jį kintamajam.


Paremkite mus!