TypeName funkcija; VarType funkcija

Grąžina eilutę (TypeName) arba skaitinę reikšmę (VarType), kurioje yra kintamojo informacija.

Sintaksė:


TypeName (kintamasis) / VarType (kintamasis)

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė; Sveikasis skaičius

Parametrai:

Variable: Kintamasis, kurio tipą norite nustatyti. Galite naudoti šias reikšmes:

keyword

Įvardinta konstanta

VarType

Kintamojo tipas

Boolean

11

Loginis kintamasis

Byte

17

Baito kintamasis

Date

V_DATE

7

Datos kintamasis

Currency

V_CURRENCY

6

Valiutos kintamasis

Double

V_DOUBLE

5

Dvigubas slankiojo kablelio kintamasis

Integer

V_INTEGER

2

Sveikojo skaičiaus kintamasis

Long

V_LONG

3

Ilgojo sveikojo skaičiaus kintamasis

Object

9

Objekto kintamasis

Single

V_SINGLE

4

Vingubas slankiojo kablelio kintamasis

String

V_STRING

8

Eilutės kintamasis

Variant

12

Varianto kintamasis (gali būti bet kurio apibrėžto tipo)

Empty

V_EMPTY

0

Kintamasis neinicializuotas

Null

V_NULL

1

Netinkami duomenys


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Kelatas „LibreOffice Basic“ tipų"
End Sub

Paremkite mus!