Static sakinys

Aprašo kintamąjį arba masyvą procedūros lygmeniu paprogramėje ar funkcijoje taip, kad šio kintamojo reikšmės arba masyvas išlieka užbaigus paprogramę ar funkciją. Dim sakinys taip pat galioja.

Warning Icon

Static sakiny negali būti naudojamas kintamųjų masyvams aprašyti. Masyvai turi būti nurodyti naudojant fiksuotą dydį.


Sintaksė:


Static VarName[(nuo pradžios iki pabaigos] [As VarType], VarName2[(nuo pradžios iki pabaigos)] [As VarType], ...

Pavyzdys:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Atsakymas yra"
End Sub
 
' Funkcija statiniam kintamajam inicializuoti
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimali funkcijos grąžinama reikšmė
  If iInit = 0 Then ' tikrinti, ar inicializuota
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Paremkite mus!