Global raktinis žodis

Matmenų kintamasis arba masyvas modulio lygmenyje (tai yra, ne paprogramėje ar funkcijoje) tokie, kad šis kintamasis ir masyvas galioja dabartinės sesijos visose bibliotekose ir moduliuose.

Sintaksė:


Global VarName[(nuo pradžios iki pabaigos] [As VarType][, VarName2[(nuo pradžios iki pabaigos)] [As VarType][,...]]

Pavyzdys:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Paremkite mus!