Public sakinys

Matmenų kintamasis arba masyvas modulio lygmenyje (tai yra, ne paprogramėje ar funkcijoje) tokie, kad šis kintamasis ir masyvas galioja visose bibliotekose ir moduliuose.

Sintaksė:


Public VarName[(nuo pradžios iki pabaigos)] [As VarType][, VarName2[(nuo pradžios iki pabaigos)] [As VarType][,...]]

Pavyzdys:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Paremkite mus!