Pasirinktinis išreikštinis sakinys

Nurodo, kad kiekvienas programos kodo kintamasis turi būti išreikštai aprašytas kartu su „Dim“ sakiniu.

Sintaksė:

Option Explicit

Parametrai:

warning

Šis sakinys turi būti pridėtas prieš vykdomą programos kodą modulyje.


Pavyzdys:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 To 10 ' Tai vykdomosios klaidos rezultatas
        Rem
    Next i%
End Sub

Paremkite mus!