Pasirinktinis Base sakinys

Aprašo numatytąję apatinį masyvų rėžį 0 arba 1.

Sintaksė:

Option Base { 0 | 1}

Parametrai:

Warning Icon

Šis sakinys turi būti pridėtas prieš vykdomąjį programos kodą modulyje.


Pavyzdys:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Paremkite mus!