UBound funkcija

Grąžina viršutinį masyvo rėžį.

Sintaksė:


UBound (masyvo vardas [, matmuo])

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

Masyvo vardas: Masyvo, kuriam norite nustatyti viršutinį (Ubound) arba apatinį (LBound) rėžį, vardas.

[Matmuo]: Sveikasis skaičius, nurodantis, kuriam matmeniui grąžinti viršutinį (Ubound) ar apatinį (LBound) rėžį. Jei reikšmė nenurodyta, tai grąžinamas pirmojo matmens rėžis.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

9 Rodyklė užeina už apibrėžtų ribų

Pavyzdys:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Paremkite mus!