LBound funkcija

Grąžina apatinę masyvo rėžį.

Sintaksė:


LBound (masyvo vardas [, matmenys])

Grąžinimo reikšmė:

Long

Parametrai:

Masyvo vardas: Masyvo, kurio viršutinį rėžį norite grąžinti, vardas (Ubound) arba apatinis (LBound) masyvo rėžis.

[Matmenys]: Sveikasis skaičius, nurodantis, kuriam matmeniui grąžinti viršutinį ( Ubound ) ar apatinį ( LBound ) rėžį. Jei reikšmė nenurodyta, imamas pirmasis matmuo.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

9 Rodyklė užeina už apibrėžtų ribų

Pavyzdys:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' grąžina 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Paremkite mus!