IsNumeric funkcija

Testuoja, ar reiškinys yra skaičius. Jei reiškinys yra skaičus number, tai funkcija grąžina „True“, priešingu atveju funkcija grąžina „False“.

Sintaksė:


IsNumeric (Var)

Grąžinama reikšmė:

Boolean

Parametrai:

Var: Bet kuris reiškinys, kurį norite ištestuoti.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Paremkite mus!