IsArray funkcija

Nustato, ar kintamasis yra masyvo duomenų laukas.

Sintaksė:


IsArray (Var)

Grąžinama reikšmė:

Boolean

Parametrai:

Var: Bet kuris kintamasis, kurį norite patikrinti, ar jis aprašytas masyvu. Jei kintamasis yra masyvas, funkcija grąžina True, kitaip grąžina False.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Paremkite mus!