DefDate sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefDate“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

Sintaksė:

DefType sakinių diagrama


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametrai:

char: Raidės priešdėlis, nurodantis numatytąjį kintamųjų duomenų tipą.

char-char: Raidės rėžių priešdėlis, nurodantis numatytąjį kintamųjų duomenų tipą.

Pavyzdys:


  ' Kintamųjų tipų priešdėlių apibrėžimai:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefDate
   tDate=Date ' tDate yra neišreikštas datos kintamasis
   Print VarType(tea), train, TypeName(timedate), IsDate(tick) ' Rodo: 7 00:00:00 Data teisinga
 End Sub

Paremkite mus!