CStr funkcija

Bet kurį skaitinį reiškinį paverčia eilutės reiškiniu.

Sintaksė:


CStr (reiškinys)

Grąžinama reikšmė:

String

Parametrai:

Reiškinys: Bet kuri eilutė ar skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti.

Reiškinio tipai ir konvertavimų rezultatai

Boolean :

Eilutė, kurios rezultatas lygus True arba False.

Date :

Eilutė, kurioje yra data ir laikas.

Null :

Vykdymo klaida.

Empty :

Eilutė be jokių ženklų.

Any :

Atitinkamas skaičius kaip eilutė.


Nuliai, esantys slankiojo kablelio skaičiaus pabaigoje, neįtraukiami į grąžinamą eilutę.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Paremkite mus!