Const Statement

Vieną ar daugiau identifikatorių apibrėžia kaip konstantas.

Konstanta yra kintamasis, padedantis pagerinti programos skaitomumą. Konstantos nėra apibrėžiamos kaip konkretus kintamojo tipas, jos yra naudojamos kaip vietos rezervavimo ženklai kode. Konstantą galite apibrėžti tik vieną kartą ir jos modifikuoti negalima.

Sintaksė:

Const sintaksė


[Globalu|Privatu|Vieša] Const vardas = reiškinys[, ...]

Parametrai:

vardas: Bet koks identifikatorius, atitinkantis standartinius kintamųjų vardus.

reiškinys: Bet kokių ženklų reiškinys.

Duomenų tipas turi būti praleistas. Kai biblioteka įkeliama į atmintį, „LibreOffice Basic“ konvertuoja programos kodą taip, kad kiekvieną kartą naudojant konstantą, ją pakeis apibrėžtas reiškinys.

Galiojimo sritis

Esant numatytiems nustatymams moduliuose ir paprogramėse konstantos apibrėžiamos kaip privačios. Konstantos gali būti skelbiamos viešai arba globaliai, kad jas būtų galima naudoti iš visų modulių, iš visų „Basic“ bibliotekų.

Globaliai, privačiai ir viešai gali būti naudojami tik modulio konstantoms.

Pavyzdys:


 Const EARTH = "♁" ' modiulio galiojimo sritis
 Private Const MOON = "☾" ' modulio galiojimo sritis
 Public Const VENUS="♀", MARS="♂" ' bendra galiojimo sritis
 Global Const SUN = "☉", STAR = "☆" ' bendra galiojimo sritis
 
 Sub ExampleConst
   Const SUN = 3 * 1,456 / 56 ' SUN yra lokalu
   MsgBox SUN,, MOON ' SUN globali konstanta nekeičiama
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Enum sakinys

Tipo sakinys

Paremkite mus!