CLng funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į ilgąjį sveikąjį skaičių.

Sintaksė:


CLng (reiškinys)

Grąžinama reikšmė:

Ilgas

Parametrai:

Reiškinys: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti. Jei reiškinys yra už galiojančio ilgojo sveikojo skaičiaus diapazono nuo -2,147,483,648 iki 2 147,483,647, tai „LibreOffice Basic“ pateikia perpildymo klaidą. Norėdami konvertuoti eilutės reiškinį, skaičius turi būti įvestas grynuoju tekstu („123,5“) naudojant numatytąjį operacinės sistemos skaičių formatą.

Ši funkcija visada apvalina trupmeninę skaičiaus dalį iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Paremkite mus!