CInt funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į sveikąjį skaičių.

Sintaksė:


CInt (reiškinys)

Grąžinama reikšmė:

Sveikasis skaičius

Parametrai:

Reiškinys: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti. Jei reiškinys viršija reikšmių diapazoną nuo -32768 iki 32767, tai „LibreOffice Basic“ praneša apie perpildymo klaidą. Norėdami konvertuoti eilutės reiškinį, skaičius turi būti įvestas grynuoju tekstu („123,5“) naudojant numatytąjį operacinės sistemos skaičių formatą.

Ši funkcija visada apvalina trupmeninę skaičiaus dalį iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Paremkite mus!