CDate funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į datos reikšmę.

Sintaksė:


CDate (reiškinys)

Grąžinama reikšmė:

Date

Parametrai:

Reiškinys: Bet kuri eilutė ar skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti.

Kai konvertuojate eilutės reiškinį, data ir laikas turi būti įvesti viename iš datos šablonų, apibrėžtų jūsų lokalės nuostatose (žr. → Kalbos nuostatos → Kalbos) arba ISO datos formatu (šiuo metu priimamas tik ISO formatas su brūkšneliais, pvz., „2012-12-31“). Skaitmeniniuose reiškiniuose dešimtainio skaičiaus kairėje esančios reikšmės nurodo datą, prasidedančią nuo 1899 m. gruodžio 31 d. Dešimtainio skaičiaus dešinėje esančios reikšmės nurodo laiką.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Paremkite mus!