CBool funkcija

Konvertuoja eilutės palyginimą arba skaitinį palyginimą į loginį reiškinį arba paverčia vieną skaitinį reiškinį į loginį reiškinį.

Sintaksė:


CBool (reiškinys1 {= | <> | < | > | <= | >=} reikškinys2) arba CBool (skaičius)

Grąžinama reikšmė:

Bool

Parametrai:

reiškinys, reiškintys2 Visi eilutės ar skaitiniai reiškiniai, kuriuos norite palyginti. Jei reiškiniai sutampa, funkcija CBool grąžina True, priešingu atveju grąžinama False.

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti. Jei reiškinys lygus 0, grąžinama False, priešingu atveju grąžinama True.

Šiame pavyzdyje naudojama funkcija CBool, kad būtų įvertinta reikšmė, kurią grąžina funkcija Instr. Funkcija patikrina, ar sakinyje, kurį įvedė vartotojas, yra žodis „ir“.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Įveskite trumpą sakinį:")
  ' Įrodoma, jei sakinyje yra žodis „ir“.
  ' Vietoj komandos eilutės
  ' If Instr(Input, "ir")<>0 Then...
  ' CBool funkcija taikoma šitaip:
  If CBool(Instr(sText, "ir")) Then
    MsgBox "Įvestame sakinyje yra žodis „ir“!
  EndIf
End Sub

Paremkite mus!