CCur Function

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į valiutos išraišką. Lokalės nustatymai naudojami dešimtainiams skyrikliams ir valiutos simboliams.

Sintaksė:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Grąžinimo reikšmė:

Valiuta

Parametrai:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

6 Perpildymas

Pavyzdys:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Paremkite mus!