Kintamieji

Šie sakiniai ir funkcijos yra skirti dirbti su kintamaisiais. Šiomis funkcijomis galite deklaruoti ar apibrėžti kintamuosius, konvertuoti kintamuosius iš vieno tipo į kitą arba nustatyti kintamojo tipą.

CCur Function

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į valiutos išraišką. Lokalės nustatymai naudojami dešimtainiams skyrikliams ir valiutos simboliams.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į datos reikšmę.

CDec funkcija

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į dešimtainę išraišką.

CDbl funkcija

Konvertuoja bet kurį skaitinį reiškinį arba eilutės reiškinį į dvigubą tipą.

CInt funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į sveikąjį skaičių.

CLng funkcija

Konvertuoja bet kokią eilutę ar skaitinį reiškinį į ilgąjį sveikąjį skaičių.

Const Statement

Vieną ar daugiau identifikatorių apibrėžia kaip konstantas.

CSng funkcija

Bet kurią eilutę ar skaitinį reiškinį paverčia duomenų atskiru tipu.

CStr funkcija

Bet kurį skaitinį reiškinį paverčia eilutės reiškiniu.

CVar funkcija

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į dešimtainę išraišką.

CVErr funkcija

Konvertuoja eilutės arba skaitinį reiškinį į potipio „Error“ varianto išraišką.

DefBool sakinys

Jei nenurodomas tipo aprašo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefBool“ sakinys nustato numatytąjį kintamųjų duomenų tipą pagal raidžių diapazoną.

DefCur sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefCur“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

DefDate sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefDate“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

DefDbl sakinys

Nustatomas numatytasis kintamojo tipas pagal raidžių intervalą, jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis.

DefErr sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefErr“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

DefInt sakinys

Nustatomas numatytasis kintamojo tipas pagal raidžių intervalą, jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis.

DefLng sakinys

Nustatomas numatytasis kintamojo tipas pagal raidžių intervalą, jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis.

DefObj sakinys

Nustatomas numatytasis kintamojo tipas pagal raidžių intervalą, jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis.

DefSng sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis, tai „DefSng“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

DefStr sakinys

Jei nenurodomas tipo apibrėžtas simbolis ar raktinis žodis, tai „DefStr“ sakinys nustato numatytąjį kintamojo tipą pagal raidžių diapazoną.

DefVar sakinys

Nustatomas numatytasis kintamojo tipas pagal raidžių intervalą, jei nenurodomas tipo apibrėžimo simbolis ar raktinis žodis.

Dim Statement

Aprašo kintamuosius arba masyvus.

ReDim sakinys

aprašo arba iš naujo apibrėžia kintamuosius ar masyvus.

Type Statement

Apibrėžkite ne-UNO duomenų struktūras.

IsArray funkcija

Nustato, ar kintamasis yra masyvo duomenų laukas.

IsDate funkcija

Tikrina, ar skaitinį ar eilutės reiškinį galima konvertuoti į Date kintamąjį.

IsEmpty funkcija

Testuoja, ar varianto kintamajam priskirta reikšmė „Empty“. Reikšmė „Empty“ rodo, kad kintamasis nėra inicializuotas.

IsError funkcija

Testuoja, ar kintamajame yra klaidos reikšmė.

IsNull funkcija

Testuoja, ar varianto kintamajame yra speciali „Null“ reikšmė, nurodant, kad kintamajame nėra duomenų.

IsNumeric funkcija

Testuoja, ar reiškinys yra skaičius. Jei reiškinys yra skaičus number, tai funkcija grąžina „True“, priešingu atveju funkcija grąžina „False“.

IsObject Function

Testuoja, ar kintamasis yra objektas, priešingai nei primityvūs duomenų tipai, tokie kaip datos, skaičiai, tekstai. Funkcija grąžina True, jei kintamasis yra objektas, kitaip ji pateikia False.

LBound funkcija

Grąžina apatinę masyvo rėžį.

UBound funkcija

Grąžina viršutinį masyvo rėžį.

Let sakinys

Priskiria reikšmę kintamajam.

Array Function

Pateikia „Variant“ tipą su duomenų lauku.

DimArray funkcija

Grąžina „Variant“ masyvą.

Erase sakinys

Ištrina fiksuoto dydžio masyvų elementų turinį ir išlaisvina atmintį, kurią naudoja kintamo dydžio masyvai.

Pasirinktinis Base sakinys

Aprašo numatytąję apatinį masyvų rėžį 0 arba 1.

Pasirinktinis išreikštinis sakinys

Nurodo, kad kiekvienas programos kodo kintamasis turi būti išreikštai aprašytas kartu su „Dim“ sakiniu.

Public sakinys

Matmenų kintamasis arba masyvas modulio lygmenyje (tai yra, ne paprogramėje ar funkcijoje) tokie, kad šis kintamasis ir masyvas galioja visose bibliotekose ir moduliuose.

Global raktinis žodis

Matmenų kintamasis arba masyvas modulio lygmenyje (tai yra, ne paprogramėje ar funkcijoje) tokie, kad šis kintamasis ir masyvas galioja dabartinės sesijos visose bibliotekose ir moduliuose.

Static sakinys

Aprašo kintamąjį arba masyvą procedūros lygmeniu paprogramėje ar funkcijoje taip, kad šio kintamojo reikšmės arba masyvas išlieka užbaigus paprogramę ar funkciją. Dim sakinys taip pat galioja.

TypeName funkcija; VarType funkcija

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Nustato objekto rodyklę kintamajam.

FindObject funkcija

Įgalina objektą vykdymo metu adresuoti kaip eilutės parametrą naudojant objekto vardą.

FindPropertyObject funkcija

Įgalina objektą vykdymo metu adresuoti kaip eilutės parametrą naudojant objekto vardą.

Optional (funkcijos sakinyje)

Leidžia nustatyti parametrus, kurie yra perduodami funkcijai kaip pasirinktiniai.

IsMissing funkcija

Testuoja, ar funkcija iškviečiama su pasirinktu parametru.

HasUnoInterfaces funkcija

Testuoja, ar „Basic Uno“ objektas palaiko tam tikras „Uno“ sąsajas.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct funkcija

Grąžina „True“, jei nurodytas objektas yra „Uno“ struktūros.

Paremkite mus!