Type Statement

Apibrėžkite ne-UNO duomenų struktūras.

Tipo struktūra yra surikiuotas duomenų laukų rinkinys, kurį galima valdyti kaip vieną elementą.

Sintaksė:

Tipo sakinio diagrama


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
masyvo fragmentas

masyvo fragmentas


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametrai

pradžia: Apatinis ribos rėžis.

pabaiga: Viršutinis ribos rėžis.

Keli masyvo matmenys skiriami kableliu (,).

tipo vardo fragmentas

paprastųjų duomenų tipų fragmentas


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Išplėstiniai tipai tokie, kaip tipo sakinių struktūros, UNO objektai arba ClassModule yra galiojantys tipo vardai.


simbolio fragmentas

simbolinio tipo apibrėžimas


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Tipo struktūros sritis yra modulio, kuriam jis priklauso, taikymo sritis.


Pavyzdys:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Išvardijimas gali būti sukuriamas naudojant tipo apibrėžimą. Iškviečiant Python skriptus iš Basic iliustruoja šį mechanizmą.


Paremkite mus!