With sakinys

Nustato objektą numatytuoju. Jei nedeklaruojamas kitas objekto pavadinimas, visos ypatybės ir metodai nurodo numatytąjį objektą, kol bus pasiektas sakinys End With.

Sintaksė:

With sakinio diagrama


    With object
       [statements]
    End With

Parametrai:

Nuadokite With ir End With sakinius, jei turite kelias vieno objekto arba išplėstinio duomenų tipo aprašo savybes ar metodus.

tip

Įdėtiniai With sakiniai padeda rašant ir skaitant „Basic“ paprogrames.


Paremkite mus!