Switch Function

Įvertina argumentų sąrašą, kurį sudaro reiškinys ir reikšmė. Funkcija „Switch“ grąžina reikšmę, susietą su šios funkcijos perduotu reiškiniu.

Sintaksė:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parametrai:

Funkcija Switch įvertina reiškinį iš kairės į dešinę ir tada grąžina reikšmę, priskiriamą funkcijos reiškiniui. Jei reiškinys ir reikšmė nepateikiami drauge, įvyksta vykdymo klaida.

Reiškinys: Reiškinys, kurį norite įvertinti.

Reikšmė: Reikšmė, kurią norite grąžinti, jei reiškinys yra „True“.

Šiame pavyzdyje funkcija Switch priskiria tinkamą lytį vardui, kuris perduodamas funkcijai:

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Janina", "moteris", sName = "Jonas", "vyras")
End Function

Paremkite mus!