Stabdymo sakinys

Sustabdo „Basic“ programos vykdymą.

Sintaksė:

Stabdymo sakinio diagrama


Stop

Pavyzdys:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Paremkite mus!