Laisvosios biblitekos funkcija

Išleidžia DLL biblioteką, kurią įkėlė deklaravimo sakinys. Išleistas DLL failas automatiškai įkraunamas, jei iškviečiama viena iš jo funkcijų. Dar žr.: Deklaruoti

Sintaksė:


Laisvoji biblioteka (bibliotekos vardas eilute)

Parametrai:

Bibliotekos vardas: Eilučių reiškinys, nurodantis DLL bibliotekos vardą.

Note Icon

Laisvoji biblioteka gali išleisti tik tuos DLL, kurie įkeliami į „Basic“ vykdymo metu.


Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Paremkite mus!